Translate Tumpasqa To İngilizce

Babylon NG

Yeni Nesil çeviri!

İndir - Ücretsiz

Kaynak Dil

Hedef Dilp.p.p. blamed
[Hanan Runasimi, Sikllalla Runasimi, QUS-aiux, Qhochapampa, QUS-BuL-aiu]
 Translate the Quechua term tumpasqa to other languages