Translate Awqallikuy To İngilizce

Babylon NG

Yeni Nesil çeviri!

İndir - Ücretsiz

Kaynak Dil

Hedef Dilv.intr. to rebel
[Hanan Runasimi, Sikllalla Runasimi, QUS-aiux, BuL-aiux, QUS-BuL-aiu, Qusqu, Qosqo]
 Translate the Quechua term awqallikuy to other languages