Translate Ama piñakuspa To İngilizce

Babylon NG

Yeni Nesil çeviri!

İndir - Ücretsiz

Kaynak Dil

Hedef Dilama piñakuspa!
expr. don't be angry!
[Sikllalla Runasimi]
 Translate the Quechua term ama piñakuspa to other languages